Privacyverklaring
Privacyverklaring

PRIVACY,

wat en waarom?

Wanneer je in contact staat met Brake-Out vzw – omdat je deelneemt aan het traject of wanneer je onze nieuwsbrieven ontvangt – dan verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van jou. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom houden we ons aan de wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). In deze privacyverklaring geven we je meer uitleg.

Welke gegevens verzamelt

BRAKE-OUT VZW

van jou?

Wanneer je ons een mail stuurt via het contactformulier of jezelf inschrijft op de nieuwsbrief

  • Dan houdt Brake-Out vzw je e-mailadres en eventueel ook je naam en contactgegevens bij. Deze gegevens hebben we nodig om te kunnen antwoorden op je mail of om een nieuwsbrief te versturen.

Wanneer je een cursist bent

  • Konekt vzw houdt volgende gegevens bij: jouw voornaam, naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, de gegevens van een contactpersoon en eventueel informatie over specifieke ondersteuning.

Wanneer je een freelancer/lesgever bent

  • We verzamelen dezelfde gegevens van jou als van de deelnemers.
  • Wanneer je een statuut als zelfstandige heb, vragen we het btw-nummer en/of ondernemingsnummer van jouw organisatie, evenals jouw rekeningnummer.

Wanneer je een vrijwilliger bent

  • Dan verzamelen wij van jou dezelfde gegevens als van de deelnemers.
  • We noteren jouw persoonlijke interesses en voorkeuren over de activiteiten jij als vrijwilliger kunt opnemen.

Waarom bewaren we jouw

GEGEVENS?

Dat doen we in de eerste plaats voor administratieve doeleinden. We moeten deze gegevens ook kunnen rapporteren aan de overheid en andere projectpartners.

Wie heeft er

TOEGANG

tot jouw gegevens?

Jouw gegevens worden bewaard in een beveiligde database, waar enkel vaste medewerkers van Brake-Out vzw toegang tot hebben. We geven jouw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij vragen aan onze partners om jouw gegevens enkel te gebruiken in het kader van Brake-Out-activiteiten.

Hoe

BESCHERMEN

we jouw gegevens?

Jouw gegevens worden bewaard in onze database. Die is enkel toegankelijk voor vaste medewerkers van Brake-Out en wordt op onze server beschermd via een gebruikersnaam en wachtwoord. We bewaren jouw gegevens tot en met 5 jaar na jouw laatste deelname aan het traject.
Gevoelige medische informatie is enkel toegankelijk voor de verantwoordelijke van de cursus en de administratieve medewerker die deze gegevens ontvangt. Ze worden vernietigd na afloop van het traject. Ook vrijwilligers krijgen eventueel toegang als dit nodig zou blijken.

Welke

RECHTEN

heb jij m.b.t. jouw gegevens?

Je hebt recht op inzage, wijziging en vernietiging van jouw gegevens in onze database. Je kunt ons op elk moment vragen om jouw gegevens te bekijken, te laten veranderen of te verwijderen. Je hiervoor een mailtje sturen naar info@konekt.be. Je gegevens verwijderen kan natuurlijk niet zolang je nog ingeschreven bent voor vormingen.
Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Die houdt toezicht op de bescherming van jouw privacy.

Wat doet Brake-Out met

FOTO'S

en filmpjes?

We maken tijdens onze activiteiten vaak foto’s en filmpjes. Die gebruiken we in onze nieuwsbrief, brochures, website en sociale media, alsook in de rapportering voor de overheid en andere organisaties die ons financieel steunen. Als deelnemer van Brake-Out, kun je aangeven of we al dan niet foto’s van jou mogen nemen en ze mogen gebruiken in onze publicaties.

Heb je nog andere

VRAGEN

over ons privacybeleid?

Je kunt ons altijd bereiken via:

Brake-Out vzw
Lijnmolenstraat 153
9040 Sint-Amandsberg
09 261 57 50
info@brake-out.be

Ontdek je talenten en #brakeoutjekot deze zomer!Neem deel aan de quiz!
Doe de Quiz