Waarom Brake-Out?
Waarom Brake-Out?

In Vlaanderen volgen ongeveer 50.000 leerlingen buitengewoon onderwijs (BuSO). Veel van deze jongeren wachten jaren op een budget voor de volwassenenzorg en blijven tot de leeftijd van 25 jaar noodgedwongen ‘hangen’ op school. Dat is twee keer zo lang als studenten in een andere studierichting, met schoolmoeheid tot gevolg. Voor jongeren met een beperking lijkt de levensloopbaan na het BuSO al op voorhand vast te liggen. Veel van hen zijn op zoek naar een alternatief voor het klassieke zorgaanbod of een job in maatwerkbedrijf. Helaas zijn er vandaag weinig perspectieven.

TOEKOMSTPERSPECTIEF

voor jongeren met een beperking

De jongeren naar wie Brake-Out zich richt, bevinden zich in een overgangsfase tussen onderwijs en de werk. Een cruciaal moment, dat mee bepaalt hoe de rest van hun leven er kan uitzien. Brake-Out geeft jongeren de kans om te doen wat hun leeftijdsgenoten zonder beperking doorgaans als vanzelfsprekend beschouwen: de wereld op alle mogelijke manieren ontdekken en ook zichzelf beter leren kennen. Drie jaar lang gaan onze cursisten op zoek naar hun talenten en naar wat ze zélf willen voor de toekomst. Ze stellen doelen, breiden hun netwerk uit en nemen een actieve rol op in de samenleving.

Gloednieuwe

LEERMETHODIEK

in Vlaanderen

Een leerprogramma als Brake-Out bestaat vandaag nog niet in Vlaanderen. De basis van het traject bestaat uit nieuwe leerkansen, ervaringen en verwerkingsmomenten. Brake-Out kan figuurlijk vertaald worden als ‘breek uit jezelf, breek uit het systeem, zet de handrem af’. Het leerprogramma baseert zich op de Circle of Courage, een conceptueel model dat moed, passie en bezieling helpt ontwikkelen. De jongeren werken vanuit hun talent, oplossingsgericht en met een waarderende benadering. Naarmate het project vordert, zoeken ze meer grenzen op en komen individuele ervaringen op de voorgrond. Brake-Out vzw is de eerste Vergunde Zorgaanbieder in Vlaanderen op het snijvlak van Onderwijs en Welzijn.

ONTSTAAN

De kiemen van Brake-Out liggen bij Konekt vzw. Die organisatie ondersteunt personen met een beperking om een actieve rol op te nemen in de maatschappij. Ze zet ook de samenleving in beweging richting inclusie. Konekt boekte afgelopen jaren veel succes met haar talent- en tewerkstellingstraject LetsCo. Tijdens veertien opleidingsdagen leren de jongeren hun passies en talenten kennen. Vervolgens lopen ze stage op een bedrijf, in een kleuterschool of een woonzorgcentrum. LetsCo toont aan dat een langdurig traject de impact op cursisten en hun netwerk exponentieel – en positief – vergroot. Brake-Out trekt de missie ‘voluit leven’ nog enkele niveaus hoger. Via wetenschappelijk onderzoek zullen we de concrete impact van het traject meten, op de jongeren met een beperking, op hun netwerk, de sector van zorgverlening en de brede maatschappij.

Ontdek je talenten en #brakeoutjekot deze zomer!Neem deel aan de quiz!